EN | TR

Program Tanıtımı

Sivil Havacılık sektörü Dünyada ve Türkiye’de olağanüstü bir şekilde büyümeye devam etmekte, buna bağlı olarak da sektörün kalifiye eleman ihtiyacı da artmaktadır.Mersin ili, coğrafi konumu, organize sanayi bölgesi ve limanı ile uluslararası ticaret bakımından önemli bir merkez konumundadır. Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı’nın, Tarsus İlçesi’nde inşa ediliyor olması nedeniyle, Mersin’den Osmaniye’ye kadar 5 milyona yakın nüfusa sahip, önemli sanayi, ticari ve tarımsal faaliyetlerin gerçekleştiği geniş bir bölgeye hizmet vermesi beklenmektedir.
 
Sivil havacılık sektörüne yönelik yapılan düzenlemeler her geçen gün daha çok sayıda şirketin havacılık sektörüne girmesini teşvik etmektedir. Yolcu taşımacılığının yanı sıra hava kargo taşımacılığı sektörü de öngörülenin ilerisinde gelişmekte ve genişlemektedir. Lojistik sektöründeki gelişmeler ve entegre planlamalar, zamanın maliyete etkisi, uygulamada sivil hava işletmeciliğini sektörün ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Bu kapsamda sivil havacılık sektöründeki özel girişimlerin artarak devam etmesi, havacılık sektöründe nitelikli işgücü ihtiyacını artırmıştır.
 
Bu programda sektörü ve diğer sektörlerle olan ilişkilerini iyi bilen, ilgili mevzuatlara hakim, liderlik, iletişim, yaratıcı düşünme yeteneği, problem çözme becerileri gelişmiş, iyi derecede yabancı dil bilen, gerekli bilişim teknolojilerine hakim, araştırmacı ve girişimci bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
 
Program mezunları; sivil havacılık sektöründe kaynakları, varlıkları, zamanı, işlemi ve iş gücünü yönetmek konusunda bir iş yerine bağlı olarak yönetime katkı vererek rol üstlenen veya kendi iş yerinde yönetim fonksiyonlarını icra eden meslek elemanı olarak havaalanlarında, havayolu ve hava kargo işletmelerinde, yer hizmetleri işletmelerinde, ikram hizmeti veren işletmelerde çalışma olanağına sahiptirler.
 
Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı’nın Tarsus İlçesinde inşa ediliyor olması nedeniyle mevcut ve potansiyel Sivil Hava Ulaştırma İşletmelerinin istihdam ihtiyaçları bu program mezunları ile karşılanabilecektir. Sizleri istihdam olanağı yüksek olan bu programımıza öğrenci olarak bekliyoruz.
 
 
 
Öğrencilerimize havacılık faaliyetleri ile ilgili gerekli olan teknik ve yönetsel becerilerin kazandırılması amacına yönelik olarak işletme yönetimi, havayolu yönetimi, havalimanı yönetimi, temel uçuş ve uçak bilgisi, yolcu hizmetleri, kargo hizmetleri, uçuş operasyon ve yük kontrol vb. mesleki dersler verilmektedir. Ayrıca mesleki derslere ek olarak sorumluluk alan, hızlı karar verebilen, takım çalışmasına uyumlu ve hep daha iyiyi hedefleyen bireyler olabilmeleri için kurumsal kaynak planlama, hizmet pazarlaması, insan kaynakları yönetimi, satış teknikleri vb. dersleri işlenmektedir. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programından mezun olan bireyler bu alandaki tüm değişim ve yenilikleri hızlı bir şekilde takip edebilecek şekilde yetiştirilmektedir. Bu nedenle havacılık alanında farkındalıklarının da yüksek olması hedeflenmektedir.