EN | TR

Program Eğitim Amaçları

  • Sivil Hava Ulaştırmacılığıile ilgili mesleki bilgi ve donanıma sahip olarak, kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilir.
  • Sivil Hava Ulaştırmacılığıalanında ulusal ve uluslararası hızlı değişime uyum sağlayan uzmanlar olarak görev yapabilir.
  • Mesleki gelişimlerini lisans eğitimlerine devam ederek sürdürebilir.
  • Mesleki hayatlarında iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma bilinci ile etik değerlere bağlı çalışabilir.