EN | TR

Program Çıktıları

 • Alanı ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı bilgi.
 • Matematik bilgisini kendi alanında kullanabilme becerisi.
 • Hava taşımacılığı operasyonlarının ve buna ait tüm süreçlerin içinde bulunduğu, toplumsal, çevresel ve hukuksal çerçevenin gerektirdiği bilgi.
 • Hava taşımacılığına ilişkin bilgi ve koordinasyon süreçlerini anlama ve aktarabilme becerisi.
 • Hava taşımacılığı sistemini, bir sistem bileşenini ya da sürecini analiz etmek ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlamak; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında hava taşımacılığına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olma; bunun için gerekli olan modern ve teknik araçları seçip kullanabilme becerisi.
 • Hava taşımacılığına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri işletme yönetimi çözümleri için birlikte kullanma; bunun için ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme; bu amaçlara uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçip uygulayabilme becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanabilme becerisi.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde görev alma ve bireysel çalışabilme becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Sosyal hakların evrenselliği, çevrenin korunması, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık.